Parc Gwledig Gwepra

Parc Gwledig Gwepra

Dewch a’r plant i’r ardal chwarae gorau yn y sir, archwiliwch Brook Gwepra, neu cerddwch trwy weddillion o’r hen Neuadd Gwepra a’i choedwigoedd deniadol i’r gweddillion 12fed ganrif o Gastell Ewloe. Mae gwybodaeth ynghyn a’r parc, digwyddiadau cefn gwlad a hefyd bwyd ar gael o fewn y Canolfan Ymwelwyr. Rydem yn croesawu cerddwyr cŵn cyfrifol.

Wepre Drive
Deeside CH5 4HA Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added

Llun - Gwener 9:00 - 23:00 Sadwrn - Sul 17:00 - 23:00