Wefr Heb Wifrau

 

Wefr Heb Wifrau – Ymddiriedolaeth elusennol, yn Amgueddfa radio fach gyda gwahaniaeth. Gyda’i bwyslais ar hanes darlledu yng Nghymru, dylanwad darlledu ar ein hunaniaeth genedlaethol a chyfraniad y Cymry at ddatblygu technoleg ddi-wifr Mae’n unigryw. Mae gennym gasgliad diddorol o hen offer radio a llyfrau, yn ogystal ag arddangosfeydd addysgiadol a llawn gwybodaeth. Mae’r Amgueddfa yn seiliedig ar gasgliad y diweddar David Evan Jones ac fe’i hagorwyd ychydig wythnosau ar ôl ei farwolaeth yn 2008.

Recently Added