Fel llawer o wyliau eraill yn 2020 mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn gorfod gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni. Fe’i sefydlwyd ym 1997  ac mae’n ddigwyddiad bwyd poblogaidd sy’n digwydd bob hydref pan fydd y nosweithiau’n byrhau ac rydym yn ceisio  paratoi am y gaeaf gyda rhai cytundebau cysurus yn ogystal â dechrau ein siopa anrhegion Nadolig.

Gan ymateb i’r her o gynnal digwyddiad sy’n parchu ymbellhau cymdeithasol maent wedi penderfynu dod ag uchafbwyntiau Gwyl  Bwyd Llangollen atom ar-lein. Cynhelir y digwyddiad ar yr 17eg a’r 18fed o Hydref 9am i 4pm, lle gallwch gofrestru ar gyfer arddangosiadau byw, gweithdai, cwrdd â’r gweithwyr proffesiynol yn ogystal â siopa ar-lein. I ymuno  cliciwch yma.