Llwybr Tref Corwen

Gorwedd tref atyniadol Corwen rhwng Afon Dyfrdwy ac ochr ogleddol Mynyddoedd y Berwyn. Cyfeirir ati’n aml fel ‘Croesffordd Gogledd Cymru’ gan y bu am ganrifoedd lawer yn fan aros i deithwyr.
Owain Glyndwr, Corwen

Gorwedd tref atyniadol Corwen rhwng Afon Dyfrdwy ac ochr ogleddol Mynyddoedd y Berwyn. Cyfeirir ati’n aml fel ‘Croesffordd Gogledd Cymru’ gan y bu am ganrifoedd lawer yn fan aros i deithwyr.

Lawrlwythwch y llwybr