Llwybr Tref Llanelwy

 

Mae Llanelwy – sydd â phoblogaeth o tua 4,000 – wastad wedi ystyried ei hun fel dinas, ond nid oedd gweddill Prydain yn ymwybodol o hynny nes i’r Frenhines roi anrhydedd dinesig i’r dref yn ystod ei Jiwbilî Diemwnt.

 

Lawrlwythwch y llwybr