Llwybr Tref Llangollen

Mae Llangollen wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach – a dydi hy nny ddim yn syndod. Yng nghy sgod y mynyddoedd ac adfeilion Cas t ell Dinas Brân a adeiladwyd yn y 13eg ganr if, gor weddai’r dref mewn llecyn har dd ac unigr yw.

 

 

 

Lawrlwythwch y llwybr