Llwybr Tref Llangollen

Saif Llangollen mewn man prydferth gerllaw Afon Dyfrdwy, dan gysgod Mynyddoedd y Berwyn i’r de a Mynydd Rhiwabon i’r gogledd, gyda Chastell Dinas Brân yn edrych dros y dref. Bu’n dynfa i deithwyr ac ymwelwyr ers dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, lawer ohonynt wedi’u denu gan y cyhoeddusrwydd oddi amgylch rhamant ‘Merched Llangollen’ a’r cysylltiadau […]
Castell Dinas Bran, Llangollen

Saif Llangollen mewn man prydferth gerllaw Afon Dyfrdwy, dan gysgod Mynyddoedd y Berwyn i’r de a Mynydd Rhiwabon i’r gogledd, gyda Chastell Dinas Brân yn edrych dros y dref. Bu’n dynfa i deithwyr ac ymwelwyr ers dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, lawer ohonynt wedi’u denu gan y cyhoeddusrwydd oddi amgylch rhamant ‘Merched Llangollen’ a’r cysylltiadau cludiant i’r dref a ddatblygwyd gan Thomas Telford.

Lawrlwythwch y Llyfryn