Llwybr Tref Rhuddlan

Mae’r lleoliad strategol wrth rhyd yr Afon Clwyd, dim ond tair milltir o’r môr, wedi bod yn fflachbwynt yn hanes Cymru ers 795AD. Er ei fod yn amser maith ers i’r Cymry gael eu trechu’n greulon gan y Sacsoniaid, mae’r galarnad “Morfa Rhuddlan” yn dal i gael ei chanu hyd heddiw.

 

Lawrlwythwch y llwybr