Llwybr Tref Rhuthun

Mae awdur a cyn-chadeirydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Simon Jenkins, yn disgrifio Rhuthun fel “un o
drefi bychain mwyaf swynol Cymru”. Wrth ddilyn llwybr cylchol y dref fe welwch pam ei fod yn dweud hynny.

 

Lawrlwythwch y llwybr