Llwybr Tref Rhuthun

Yn ychwanegol at ei phensaernïaeth ddeniadol a`i strydoedd sy`n seiliedig ar batrymau o`r Oesoedd Canol, mae ystod o siopau arbenigol a nifer o lefydd ar gael i fwyta ac yfed yn Rhuthun. A chan fod y dref wedi ei lleoli wrth odre Bryniau Clwyd (sy`n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), nid yw`r ymwelydd fyth ym […]

Yn ychwanegol at ei phensaernïaeth ddeniadol a`i strydoedd sy`n seiliedig ar batrymau o`r Oesoedd Canol, mae ystod o siopau arbenigol a nifer o lefydd ar gael i fwyta ac yfed yn Rhuthun. A chan fod y dref wedi ei lleoli wrth odre Bryniau Clwyd (sy`n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), nid yw`r ymwelydd fyth ym mhell o fan cerdded prydferth neu olygfa fendigedig rhywsut.

Lawrlwythwch y llwybr