Llwybr Tref Corwen

Mae tref farchnad fechan Corwen wedi mwynhau statws uwch na’r disgwyl am ganrifoedd lawer. Gyda’i safle strategol wrth droed Mynyddoedd y Berwyn ger troad eang yn yr Afon Dyfrdwy, mae saint o’r chweched ganrif, byddinoedd goresgynnol ac amddiffynnol, porthmyn a theithwyr coetsis Fictoraidd wedi ymweld â’r dref yn eu tro.

Lawrlwythwch y llwybr