Llwybr Tref Y Rhyl

Pro Kitesurfing

Dwy ganrif yn ôl roedd y Rhyl yn bentref pysgota di-nod ar arfordir gogledd Cymru. Ond, erbyn canol y
1800au, diolch i’r rheilffordd, roedd yn un o’r dyfrfannau mwyaf ffasiynol ym Mhrydain.

Dyma lwybr llawn awyrgylch atgofus a byddwch yn gweld nifer o olion Fictoraidd ac Edwardaidd o  oes aur y Rhyl. Ond mi fyddwch chi hefyd yn dod ar draws pont o’r unfed ganrif ar hugain a pharc
dwr newydd sbon danlli, gwerth sawl miliwn o bunnau, sy’n denu 350,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Mae llawer o newid wedi bod ers i’n cyndeidiau gerdded i lawr y promenâd mewn hetiau silc neu grinolinau. Ond mae rhai pethau wedi aros yr un fath – y môr, y tywod a’r hinsawdd sy’n fwy heulog na’r cyfartaledd cenedlaethol.

 

Download the Trail