Mae’r busnesau a restrir isod bellach ar agor i’r cyhoedd. Holwch y busnes cyn ymweld am wybodaeth fanylach er mwyn sicrhau ymweliad diogel.