Tri Bwyty Gogledd Ddwyrain Cymru i Gystadlu yn Rownd Derfynol Her Bwyd Blwyddyn y Môr!

Dros y pedair wythnos diwethaf, mae deuddeg bwyty a chaffi yn y rhanbarth wedi gweini eu dehongliad nhw o’r pysgodyn a sglodion clasurol (ond gyda thro ynddo!) neu eu seigiau pysgod a chig – y cyfan yn cael eu hysbrydoli o’r thema ‘Blwyddyn y Môr’ a gweithio gyda chynhyrchwyr lleol lle bo’n bosibl.

Ar ôl derbyn yr adroddiadau gan giniawyr dirgel, bydd y Fat Boar Wrecsam, y Royal Oak, Bangor-Is-y-Coed a Gales yn Llangollen yn coginio eu saig ar gyfer panel o feirniaid ddydd Gwener yma ym Mwyty’r Hafod, Coleg Cambria.

Mae 18owns y balchder Cetaidd, y crafancau cranc enfawr a saws Perl Las wedi profi’n boblogaidd iawn gyda chiniawyr tra bod saig ‘surf & slurp y Royal Oak yn cynnwys porc brwysiedig a chregyn gleision yn boblogaidd hefyd.   Roedd Gales yn Llangollen hefyd yn agos at y tri uchaf gyda saig surf & turf gwych yn cynnwys porc Pen y Lan, stwnsh saffron, saws Americanaidd, langwstîn ac wy sofliar.

Ar ôl gweini’r bwyd ddydd Gwener – bydd panel o feirniaid a wahoddwyd yn dewis yr enillydd a bydd prif gogydd yn derbyn tlws, ynghyd â’r siawns i weini eu saig mewn gwyliau bwyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac ymddangos yn y wasg genedlaethol am olygfa bwyd Cymru.

Mae’r her wedi’i chefnogi gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru yn dilyn llwyddiant heriau bwyd mewn blynyddoedd blaenorol.

Yn siarad am y cystadleuwyr yn y rownd derfynol, ychwanegodd Rheolwr Cyrchfan Cyngor Wrecsam, Joe Bickerton, rhan o dîm Marchnata Gogledd Ddwyrain Cymru;

“Mae gennym dair saig wych yn cystadlu yn y gystadleuaeth ddydd Gwener.    Fodd bynnag, yn y pen draw mae’r tîm yn dymuno cydnabod ymdrechion cyfunol y deuddeg bwyty dros y mis diwethaf i weithio gyda chynhyrchwyr lleol, dathlu Blwyddyn y Môr a chynnig croeso rhagorol i’r ciniawyr – llawer ohonynt wedi ymweld i flasu’r seigiau a gobeithio yn parhau i gefnogi’r busnesau annibynnol hyn.”


The Royal Oak, Bangor on Dee

The Royal Oak, Bangor on Dee


 

Gales of Llangollen, Llangollen

Gales of Llangollen


 

MUST CREDIT GINGER PIXIE PHOTOGRAPHY IF USED IN PRINT OR ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS.

The Fat Boar, Wrexham


 

Mae’r lluniau uchod o’r tri saig terfynol (lluniau gan The Ginger Pixie Photography)