Rydym yn Barod Amdani – twristiaeth yn dychwelyd yn ddiogel

 

Yn amlwg, mae’r sefyllfa yn newid yn gyson. Er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan canllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru a gwefan Croeso Cymru.

 

Mae Cymru yn addasu i fodloni’r safon twristiaeth ‘Barod Amdani’. Mae atyniadau, darparwyr gweithgareddau a llety yn deall pwysigrwydd bod twristiaeth yn ddiogel i bawb. Rydym yn gweithio’n galed i groesawu ymwelwyr yn ôl yn ddiogel.

Good to Go

Mae busnesau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru yn newid y ffordd maent yn gweithredu er mwyn ei gwneud yn ddiogel i chi a’ch teulu ymweld, gan gynnwys addasu i fodloni’r safon twristiaeth ‘Barod Amdani’, sy’n rhoi gwybod i chi ein bod yn cymryd eich diogelwch o ddifri.

Mae safon diwydiant twristiaeth newydd wedi cael ei gyflwyno, o’r enw ‘Barod Amdani’, sy’n nod DU swyddogol i nodi bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y llywodraeth a’r diwydiant.

Bydd unrhyw fusnes sy’n dangos y logo hwn â phroses mewn lle i gynnal glanweithdra a chynorthwyo cadw pellter cymdeithasol, er mwyn tawelu eich meddwl wrth chwilio am rywle i aros. Edrychwch am y logo a darganfyddwch fwy am y Cynllun Barod Amdani.

Edrychwch ar ein adran ‘Ar agor ar gyfer busnes‘ sy’n rhestru’r busnesau sydd ar agor ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru ac mae nifer yn dangos y logo ‘Barod Amdani’.

Gall fusnesau wneud cais am y safon ‘Barod Amdani’ yma.

Wrth i ni baratoi i grwydro Cymru, beth am ymrwymo i ofalu am ein gilydd a’r lleoliad arbennig hwn. Gwnewch eich addewid i Gymru.