Rydych chi wedi clywed am saith rhyfeddod y byd ond ydych chi wedi clywed am saith rhyfeddod Cymru? Efallai na fydd gennym Erddi Crog Babylon na’r Pyramidiau Mawr ond mae gennym ryfeddodau Cymreig eithaf ysblennydd.

Cerdd a ysgrifennwyd rywbryd ar ddiwedd y 18fed ganrif am y tirnodau yng ngogledd Cymru yw Saith Rhyfeddod Cymru.

Pistyll Rhaeadr and Wrexham steeple,

Snowdon’s mountain without its people,

Overton yew trees, St Winefride’s well,

Llangollen bridge and Gresford bells.

Mae pump o’r rhain yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gellir gweld tŵr Eglwys San Silyn yn Wrecsam o’r 16eg ganrif am filltiroedd ac mae’n un o’r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth eglwysig yng Nghymru. Nid oes llai na 21 o goed ywen hynafol yn Eglwys y Santes Fair yn Overton ar Afon Dyfrdwy, dywedir bod y goeden hynaf yn 2000 mlwydd oed, gan ragflaenu’r eglwys.

Mae  Ffynon cysegrfa Santes Gwenffrewi yn  Nhreffynnon wedi bod yn croeso pererindod ers dros 1300 o flynyddoedd a dywedir bod dyfroedd iachau. Dywedir fod Santes Gwenffrewi  wedi cael ei lladd gan Caradoc, tywysog lleol, ar ôl iddi sbarduno ei gariad. Cododd ffynnon o’r ddaear yn y fan lle syrthiodd ei phen ond fe’i hadferwyd yn ddiweddarach yn fyw gan ei hewythr.

Mae Pont Llangollen yn honni mai hon yw’r bont garreg gyntaf i rychwantu Afon Dyfrdwy ac mae tystiolaeth o groesfan yno’n dyddio mor gynnar â 1284.  Mae’r gwaith adeiladu ‘modern’ presennol yn dyddio’n ôl i 1500.

Mae clychau All Saints’ Church Gresford wedi’u rhestru am eu purdeb a’u naws.

Er nad hwyrach fod rhai o’r ‘rhyfeddodau’ hyn yn temtio’r ymwelydd mwy modern, hoffem awgrymu ein saith uchaf a fyddai’n creu argraff hyd yn oed y teithiwr mwyaf craff.

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte a’r Gamlas

Pistyll Dyserth

Mynyddoedd y Berwyn 

Fôr-wenoliaid sydd i’w gweld ar draeth Gronant

Eglwys gadeiriol Llanelwy

Dinas Bran, Llangollen

Efallai bod gennych eich saith uchaf eich hun, a byddem wrth ein bodd yn eu gweld, rhannwch ar ein cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r #northeastwales.

Blog a ysgrifennwyd gan Adran Dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych fel rhan o Gynllun Rheoli Cyrchfannau 2021.