Mae Sul y Tadau yn agosáu ar 17 Mehefin (Gobeithio nad ydych chi wedi anghofio!). Mae’n anodd iawn i rai ohonom wybod beth i’w gael i’n Tadau ar eu diwrnod arbennig…. nid yw brecwast yn y gwely yn ddigon y dyddiau hyn!

Felly, isod mae ychydig o syniadau i chi i wneud y diwrnod yn un arbennig ar gyfer y mathau gwahanol o Dadau!

Defnyddiwch y safle sylwadau isod er mwyn rhannu eich lleoliad perffaith yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Gladstone Library - Perfect Relaxation on Father's Day
Llyfrgell Gladstone

Tadau Hanes

 

Os yw eich Tad yn ymddiddori mewn hanes, yna Gogledd Ddwyrain Cymru yw’r lleoliad perffaith iddyn nhw. Bydd taith i Blas Newydd yn Llangollen yn ei alluogi i ddysgu am Ferched Llangollen a chael cinio Sul y Tadau yn yr ystafelloedd te (gyda neu heb gacen!).

Byddai taith i Garchar Rhuthun a Nantclwyd y Dre yn berffaith i gael hanes yr holl gyfnodau gan fod y Carchar yn cynnwys hanes y system garcharu yn ystod y rhyfel a chyn hynny, ac yna tŷ ffrâm pren Nantclwyd y Dre sy’n eich tywys trwy 7 cyfnod y tŷ sydd wedi ei leoli o fewn tref hanesyddol a phrydferth Rhuthun.

Neu bydd mynd ar daith i Wrecsam yn rhoi cipolwg gwir i chi o’r dref yn Amgueddfa Wrecsam. I’r rhai hanesyddol mwy crefyddol ewch ar daith i ffynnon Santes Gwenffrewi ac yfed ychydig o’r ysbryd yno ac efallai mynd i drochi yn nŵr y ffynnon. Byddai egwyl fach olaf, distaw yn Llyfrgell Gladstone yn ffordd berffaith o ymlacio gyda llyfr da, ar ddiwedd diwrnod blinedig, wedi’i leoli o fewn llyfrgell hanesyddol Penarlâg.

 

Tadau Anturus

 

Ydy eich Tad yn anturus? Wel, dyma’r lle i chi. Beth am archebu diwrnod o Syrffio Barcud ar hyd arfordir y Rhyl, gan nad oes unrhyw beth gwell na dysgu gweithgaredd dŵr newydd ar draeth canmoliaethus gyda hyfforddwr gwych. Neu am weithgaredd dŵr mwy ymlaciol, ewch am dro i Langollen er mwyn padl-fyrddio ar hyd camlas safle treftadaeth y byd sy’n mynd drwy’r dref. Gyda nifer o ddarparwyr megis ‘Llangollen Outdoors’ neu ‘Stand Up Paddle-boarding’ rydych chi’n sicr o gael lle ac efallai gallwch ddod o hyd i ostyngiadau Sul y Tadau.

Neu ewch i weld Dyffryn Dyfrdwy mewn ffordd wahanol gyda gweithgareddau dŵr gwyn megis rafftio dŵr gwyn ar Afon Dyfrdwy neu gerdded ceunentydd trwy Ogledd Ddwyrain Cymru, i gael diwrnod anturus ar gyfer Tad anturus.

 

Tadau Bwyd

 

Efallai mai’r anrheg orau y gallwch roi yw’r anrheg o fwyta yn un o’r niferoedd o fwytai anhygoel yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Am brofiad bwyd arfordirol ewch i Fwyty 1891 newydd sydd wedi ei adeiladu gyda Theatr Pafiliwn newydd ei addasu yn y Rhyl, er mwyn mwynhau golygfa o’r môr wrth fwyta. Neu am Ginio Sul y Tadau gallwch ymweld â ‘Cafe R’ yn nhref marchnad Rhuthun (sy’n cynnal gostyngiad Sul y Tadau).

Er mwyn bwyta mewn steil ewch i Fwyty Seren Michelin Tyddyn Llan yn Llandrillo, sydd wedi’i leoli o fewn harddwch Dyffryn Dyfrdwy ac yn gartref i Owain Glyndŵr, er mwyn cael profiad bwyta sy’n enwog yn genedlaethol. Neu efallai sbwylio’ch Tad trwy brynu Byrgyr Bison o Siop Fferm Ystâd Rhug a phori trwy rhai o’r cynnyrch lleol maent yn gwerthu yn y siop i gofio am eich taith.

Rhug Estate Farm Shop - Perfect for Foodie Father's
Siop Fferm Rhug