Chwarae ar 6 Cwrs am £100

Mae’r cyrsiau hyn i gyd ychydig dros y ffin wrth i chi gyrraedd Gogledd Cymru ac felly yn y Porth i Gymru. Maent i gyd yn hawdd i’w cyrraedd oddi ar ffordd yr A55.

Clybiau Golff Llaneurgain, Penarlâg, Yr Wyddgrug, Old Padeswood, Padeswood a Bwcle, a Threffynnon.

Mae gan yr holl gyrsiau 18 twll yma eu heriau unigryw eu hunain o ran golff ac maent i gyd o fewn cyrraedd i’w gilydd.

I lawrlwytho’r daflen wybodaeth cliciwch yma