Ymweld â Corwen

Mae tref marchnad fechan Corwen wedi gwneud yn dda ers canrifoedd lawer. Mewn lleoliad strategol ar droed mynyddoedd y Berwyn ger yr Afon Ddyfrdwy, mae wedi derbyn ymweliadau gan seintiau’r chweched ganrif, byddinoedd yn meddiannu ac amddiffyn, porthmyn gwartheg a theithwyr coets Oes Fictoria. Felly mae’r “Groesffordd i Gymru” wedi cael digon o ymarfer wrth groesawu teithwyr. Y dyddiau hyn, maent yn dod am y bwyd a’r diod, y synnwyr o hanes ac i archwilio un o dirweddau harddaf Prydain, sydd wedi’u diogelu. Mae Corwen yn dref sydd â Chroeso i Gerddwyr ac mae lawr lwytho’r daith gylchol fer, gyda thaith ddewisol i fyny bryn Pen y Pigyn, yn fan cychwyn ardderchog. Mae Llwybr Gogledd y Berwyn, sy’n dringo’r mynyddoedd gwyllt rhwng Corwen a Llangollen, yn llawer mwy o her.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Corwen 3
Owain Glyndwr Statue, Corwen

Am Corwen

Bydd Corwen bob amser yn cael ei gysylltu ag Owain Glyndwr. Ewch chi ddim ymhell yng Nghorwen a’r ardal gyfagos heb ddod o hyd i rywbeth i’ch atgoffa o Dywysog cynhenid olaf Cymru. Allwch chi’n sicr ddim methu’r cerflun o Owain ar ei geffyl yn y Sgwâr – union gyferbyn â’r gwesty sydd wedi’i enwi ar ei ôl. Tair milltir i’r gorllewin yn Llidiart-y-Parc mae’r domen lle lansiodd ei wrthryfel yn erbyn rheolaeth Lloegr. Corwen yw cartref teuluol arwr cenedlaethol Cymru, y ffigwr chwedlonol y dywedir sy’n gorwedd yng nghwsg nes y bydd ei wlad ei angen fwyaf. Rŵan yn rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mae’n parhau i fod yn dirwedd addas i arwyr.

Llwybr Tref Corwen

Mae tref farchnad fechan Corwen wedi mwynhau statws uwch na’r disgwyl am ganrifoedd lawer. Gyda’i safle strategol wrth droed Mynyddoedd y Berwyn ger troad eang yn yr Afon Dyfrdwy, mae saint o’r chweched ganrif, byddinoedd goresgynnol ac amddiffynnol, porthmyn a theithwyr coetsis Fictoraidd wedi ymweld â’r dref yn eu tro.

Llyfryn Llwybr Tref Corwen