Ymweld â’r Fflint

Dewch i ryfeddu at adfeilion Castell y Fflint, sef y cyntaf o gylch cestyll Edward I ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Dewch i ddychmygu’r brenin yn ei anterth yn gosod ei stamp awdurdod ar hyd a lled y fro. Dewch i ystyried wyneb amrywiol arfordir y Fflint. Roedd y cadarnle milwrol a’r hen borthladd hwn ar lan y môr ac yn ardal ddiwydiannol brysur. Mae bellach yn dawel eto, ac yn lleoliad bwysig ar draws y byd oherwydd ei adar, ac yn lle braf i fynd am dro. Dewch i fwynhau golygfeydd godidog allan i’r môr, y gorwel diwydiannol dramatig i’r dwyrain, crïoedd hiraethus adar y môr, glesni mwyn y morfa heli a min awyr y môr.

Am y Fflint

Mae Llwybr Arfordir Cymru, yn cynnig cyfle gwych i bobl fwynhau arfordir Cymru, gallwch naill ai barcio yn un o’r meysydd parcio ger y castell, gan gerdded o’r dref ar hyd Nant Swinchiard, neu o’r orsaf drenau. Mae Arfordir Sir y Fflint yn ymestyn am 25 milltir / 40 cilomedr o Gaer i Gronant. Mae Aber Dyfrdwy yn lleoliad arbennig iawn lle mae hen ddiwydiant a diwydiant newydd yn dod at ei gilydd ac yn sefyll ochr yn ochr â thrysorau hanesyddol fel Castell y Fflint, gyda chyfoeth o fywyd gwyllt sy’n bwysig yn rhyngwladol o’u hamgylch. Mae arwyddion ar hyd y llwybr yn ogystal â digonedd o leoliadau i gael seibiant haeddiannol ar y ffordd.

Mae paneli a gwaith celf yn adrodd hanes yr arfordir a’r bobl fu’n gyfrifol am ei ddatblygu yn nifer o’r mannau gwylio. Dewch i weld sut mae’r dref wedi datblygu dros y blynyddoedd ers 1300AD i 1905, a sicrhewch eich bod yn ymweld â’r dref hyfryd hon.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

(Fideos wedi’u creu gan Dextra Visual)