Ymweld â Prestatyn

Prestatyn oedd un o’r cyrchfannau glan y môr enwocaf yng Ngogledd Cymru ers i’r trenau gyrraedd yn 1848. Daeth pobl ar eu gwyliau o ddinasoedd llawn mwg Oes Fictoria i anadlu awyr iach Cymru a dilyn y ffasiwn newydd am ymdrochi yn y môr. Maent yn dal i wneud yr un fath heddiw. Wedi’r cyfan, nid yw promenâd godidog gyda thri traeth a phedair milltir o dywod euraidd byth yn mynd allan o ffasiwn. Ond mae llawer mwy i Brestatyn na gwylanod a chestyll tywod. Mae’r dref wedi’i chuddio rhwng y môr a blodau gwyllt a choetir hynafol Prestatyn. Ac mae’n gorffen gyda golygfa sy’n cymryd eich anadl mewn mwy nag un ffordd.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Prestatyn Beach
Prestatyn Beach

Am Prestatyn

Mae sawl haen i Brestatyn. Nid cyrchfan arfordirol yn unig ydyw – mae hefyd yn ganolfan siopa brysur gyda pharc adwerthu newydd sbon a Stryd Fawr annibynnol. Mae’n borth i’r awyr agored, yn rhan ogleddol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’n dref treftadaeth gyda gweddillion baddondy Rhufeinig sy’n bron i 2,000 oed. Ac mae’n gyrchfan i gerddwyr fwy heddiw nag erioed. Mae Prestatyn ar ddechrau Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, sy’n olrhain gwaith Brenin Offa yn yr wythfed ganrif hyd Cymru gyfan. Mae’r llwybr tref hwn yn ei ddilyn hyd at y Stryd Fawr. Arhoswch ger y Lloches ar ochr y bryn, neu daliwch ati yr holl ffordd i Gas-gwent, mae i fyny i chi.

 

Llwybr Tref Prestatyn

Mae Prestatyn wedi bod yn un o’r cyrchfannau glan môr enwocaf yng gogledd ymru ers i’r trenau gyrraedd am y tro cyntaf ym 1848. Roedd rfaoedd lu o wristiaid o’r dinasoedd llawn mwg Prydeinig Fictoraidd yn ymweld â’r ardal i wynhau awyr iach Cymru ac i fwynhau’r poblogrwydd mawr o ymdrochi yn y môr.

Llyfryn Llwybr Tref Prestatyn