Ymweld â Rhuthun

Mae rhywbeth hudol am Rhuthun. Mae rhywbeth i’w wneud gyda’r ffordd y mae’r holl strydoedd yn arwain yn ôl i Sgwâr Sant Pedr ar ben y bryn – un o’r llefydd prydferthaf ym Mhrydain siŵr o fod. Rhywbeth i’w wneud â’r adeiladau eiconig sy’n torri ar y gorwel wrth i chi gerdded o amgylch y dref: bylchfur Castell Rhuthun, tŵr Carchar Rhuthun, meindwr Eglwys Sant Pedr. Rhywbeth am olygfeydd ysblennydd y cefn gwlad o amgylch.

Am Rhuthun

Nid capsiwl amser pensaernïol yn unig ydi Rhuthun. Ym mis Ebrill 2019, derbyniodd Rhuthun Statws Cyfeillgar i Goetsys gan Gonffederasiwn Cludiant i Deithwyr. Mae arwyddion clir yn Rhuthun i goetsys sydd yn ymweld, cyfleusterau ar gyfer teithiau grŵp a darpariaeth parcio addas. Mae hi’n dref farchnad go iawn sydd yn dal i ffynnu yn y 21ain Ganrif.

Mae’r ysgrifennydd, a chyn gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Simon Jenkins, yn disgrifio’r tref marchnad fel “y dref fach fwyaf dymunol yng Nghymru”. O lifddolydd Cae Ddôl i bensaernïaeth yr hen dŷ tref pren hynaf yng Nghymru i’r ganolfan grefftau gyfoes sydd wedi ennill gwobrau, i’r siopau, tafarndai a bwytai, mae gan y dref rywbeth i bawb.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Ruthin Gaol
Ruthin Gaol, Pentonville Style Prison

Llwybr Tref Rhuthun

Mae awdur a cyn-chadeirydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Simon Jenkins, yn disgrifio Rhuthun fel “un o drefi bychain mwyaf swynol Cymru”. Wrth ddilyn llwybr cylchol y dref fe welwch pam ei fod yn dweud hynny.

Llyfryn Llwybr Tref Rhuthun