Mae’r ‘Woodland Skills Centre‘ wedi’i leoli yng nghanol yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadaol yn Bodfari ac yn cynnig amrywiaeth o cyriau mewn crefftau traddodol, cursiau bush-craft ar gyfer gwyliau teuluol ac grwpiau cymunedol ac ieuenctid.

Ar ol cyfarfod gyda Rod a Sabine, o’r Canolfan, mi cafodd y llysgenhadon weid arwain mewn i’r estyniad newydd ar y Canolfan (a oedd gyda tan pren hyfryd) ac mi gafom nhw trosolwg o’r mathau o cyrsiau ac y fathau o grwpiau mae’ Canolfan yn gweithio gyda pod diwrnod. Mae rhain yn cynnwys teuluoedd, twristiaid, grwpiau cymunedol ac ieuenctid ac hefyd grwpiau ysgol.

20180125_114523

Yn dilyn y cyflwyniad mi gafom eu arwain allan mewn i’r ardal o gwmpas y Ganolfan lle mi wnaeth Rod esbonio y gwahanol fathau o prosiectau cadw a oedd yn mynd ymlaen yn y Ganolfan. Mi wnaeth o esbonio fod nhw yn cael trafferth gyda’r gwenwyn gan fod 3 allan o 4 o’i ‘colonies’ heb brenhines, a all amharu ar y bywyd gwyllt lleol. Mae nhw hefyd yn gweithio’n galed ar cynnal o coedwigoedd gan plannu 2 coeden am bob un a dynnwyd i lawr.

Aeth Rod trwy y gwahanol mathau o cyrsiau maen’t yn rhedeg yn y ganolfan o cyrsiau ‘bush-craft’ mwy traddodiadol i’r cyrsiau ‘Mindfulness’ newydd sydd yn gweld grwp o pobl yn cael ei cymryd i ardal tawel o’r coedwig lleol er mwyn dianc o’i straen.

20180125_142349

Ar ol cinio mi gafwyd eu cymryd i mewn i’r coedwig er mwyn profi y tawelwch ac esbonwyd yr manteision o’r cyrsiau ‘Mindfulness’ a oedd ar gael i pobl. Mi wnaeth Sabine cymryd y grwp trwy’r coedwig er mwyn ddysgu mwy amdan caban unigrwy a wnaeth cael ei cynllunio, adeiladu ac adfer gan grwp o myfyrwyr o Prifysgol Lerpwl. Yn dilyn hyn mi dychwelwyd yn nol i Rod a oedd wedi creu tan dros dro er mwyn dangos i ni ychydig o’r sgiliau dysgu a darparwyd y Ganolfan i grwpiau sydd wedi archebu, ac mi crewyd crempog coedwig hyfryd a cafodd ei pennu gan jam cartref hyfryd Rod (bwyd blasus!).

Yn olaf mi arweinwyd y grwp i man golygfa a oedd yn cynnig golygfeydd bythgofiadwy o’r Dyffryn Clwyd ac trafodwyd mwy amdan y gwaith mi roedd y Ganolfan yn gwneud er mwyn adfer ac amddifyn yr tirlun arbennig yma.

Oes ganddoch diddordeb mewn archebu lle ar y un o cyrsiau y Ganolfan? Yma cysylltwch a nhw trwy eu gwefan.

Os mi rydech hefo diddordeb mewn bod yn llysgenhadon neu mynychu a’r digwyddiad nesaf gwelwch y tudalen hon.