North Wales, UK Listed a a top 10 region in best in travel 2017 - Lonely Planet

Eich Blwyddyn Chwedlau

Darganfod pethau gwych i weld a gwneud yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Blwyddyn Chwedlau Gogledd Dwyrain Cymru Rydem yn dathlu ein gorffennol, presennol a dyfodol fel byth o’r blaen gydag atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau o fewn ein lleoliadau gwych. Cymerwch gip olwg ar ein pamffled digidol ar ffilm sydd yn archwilio castelli, treftadaeth, tirlun, celfyddydau, diwylliant, bwyd a diod. Archwiliwch ein 12 siwrnai chwedlonol ardraws Gogledd Ddwyrain Cymru, popeth rhwng teithiau araf trwy ganol trefi i deithiau hir dros y tirlun.

Mae'r cliw yn yn yr enw. - y darn uchaf o Gymru, wrth ymyl Lloegr. Yn ddigon agos i'w gyffwrdd. Yn llythrennol, rydym yn rhannu'r ffin â Swydd Amwythig a Chaer. Gallwch gyrraedd yma yn y car o Lerpwl a Manceinion o fewn yr awr, ac o fewn 90 munud o Birmingham. Rydym yn eithaf agos at fynyddoedd Eryri ac arosfannau arfordirol Gogledd Cymru hefyd. Ond nid yw'n rhy bell,nac yn rhy gyfarwydd.

Rydym yn gweddu i'r meddyliwr gwreiddiol. Y math o bobl sydd eisiau gwneud darganfyddiadau eu hunain. Oherwydd, er ein bod yn agos, rydym ni'n wahanol. Gwlad gwahanol, Awyrgylch gwahanol. Meddyliwch amdano fel bywyd ar yr ymylon. Oherwydd mae pethau diddorol yn digwydd pan fo dau ddiwylliant yn cwrdd.

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma