Pethau i’w gwneud, digwyddiadau ac syniadau gwyliau yn ein cornel o Gogledd Cymru

O fryngaeroedd Oes Haearn a threfi glan y môr, i wyliau cyffrous a gweithgareddau awyr agored; mae gan y rhan ysblennydd hon o’r byd wyliau bythgofiadwy, trwy gydol y flwyddyn, ar gyfer pob oedran.

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma