Yn croesawu ymwelwyr â Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd ar gyfer 2017 yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau. Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Mae ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd. Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma

Mae mapiau unigol o ardal Gogledd Ddwyrain Cymru ar gael yma

Map Sir Ddinbych Map Sir y Fflint Map Wrecsam

Ein Newyddion Diweddaraf

Addo – Gwna addewid i Ogledd Ddwyrain Cymru

Gofalu am ein gilydd, gofalu am ein Gwlad, gofalu am ein cymunedau.

Gadewch olion traed ac ewch â’r atgofion gyda chi.

2021 yw Blwyddyn yr Awyr Agored. Darganfyddwch Ogledd Ddwyrain Cymru trwy brofiadau awyr agored unigryw.