Pethau i’w gwneud, digwyddiadau ac syniadau gwyliau yn ein cornel o Gogledd Cymru

Coronafeirws: gwybodaeth bellach i ymwelwyr

Hwyl fawr. Am y tro.
Coronafirws: cyngor pellach. Peidiwch ag ymweld â Chymru am nawr ac osgowch deithio’n ddiangen o gwmpas Cymru. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn achub bywydau. Edrychwn ymlaen at gael estyn croeso i chi yn y dyfodol; ond am nawr, gofalwn am ein gilydd.

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd ar gyfer 2017 yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau. Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Mae ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd.

 

Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Our Latest News

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma