Pethau i’w gwneud, digwyddiadau ac syniadau gwyliau yn ein cornel o Gogledd Cymru

Y diweddaraf am Coronafeirws

Cyfnod atal y coronafeirws.

Bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd 2020. Yn ystod y cyfnod hwn ni chaniateir teithio i nag o amgylch Cymru, os nad yw’n hanfodol. Bydd yn rhaid i fusnesau a lleoliadau, gan gynnwys tafarndai, bwytai a siopau nad ydynt yn hanfodol gau am y cyfnod.

Ar ddiwedd y cyfnod atal byr, bydd set newydd o reolau cenedlaethol yn cael eu cyflwyno, yn ymdrin â sut y caiff pobl gwrdd a sut y bydd y sector cyhoeddus a busnesau’n gweithredu.

Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at
Reoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin.

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd ar gyfer 2017 yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau. Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Mae ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd.

 

Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Our Latest News

Digwyddiadau

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma

Mae mapiau unigol o ardal Gogledd Ddwyrain Cymru ar gael yma

Map Sir Ddinbych Map Sir y Fflint Map Wrecsam