Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antur ym
mhobman…

Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru forlin hyfryd,
treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu.

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd gyfer yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau.

Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Gydag ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd. Gofalu am ein gilydd, gofalu am ein gwlad epig a gofalu am ein cymunedau.  Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Canllaw i ymwelwyr i’r Rhyl

Mae’r promenâd enwog yn cael ei drawsnewid ac mae’r dref gyfan ar agor i fusnes. Dyma sut i ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch a gwneud y mwyaf o’r Rhyl.

2024 – Blwyddyn o Llwybrau

Darganfyddwch mwy

Parcio Cartrefi Modur yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Darganfod lle i barcio eich cartref modur yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. – Darganfod mwy >

Syniadau i ddechrau

Dewch o hyd i ychydig o ysbrydoliaeth ar y pethau gorau i’w gwneud yn y gornel hon o Ogledd Cymru a chynlluniwch eich antur nesaf. Mwy >

Ein newyddion diweddaraf

Detholiad o’n postiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf – Pob newyddion >