Edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Ogledd Ddwyrain Cymru yn 2021

Y diweddaraf am Coronafeirws

Cyfnod atal y coronafeirws.

Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at
Reoliadau Coronafeirws Canllawiau.

Edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Ogledd Ddwyrain Cymru yn 2021, pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

2021 yw Blwyddyn yr Awyr Agored. Darganfyddwch Ogledd Ddwyrain Cymru trwy brofiadau awyr agored unigryw.

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd ar gyfer 2017 yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau. Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Mae ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd.

 

Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Our Latest News

Digwyddiadau

Yn eich ardal chi Mae Gogledd-Ddwyrain Cymru a'i holl harddwch yn nes nag yr ydych chi'n ei feddwl

Tafliad carreg i ffwrdd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru lai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham. Rydym hefyd o fewn cyrraedd hawdd y rhwydwaith traffordd cenedlaethol a chawn ein gwasanaethu'n dda gan rwydwaith rheilffyrdd gwych, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion.

Fedrai ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru fod dim haws.

Cyrraedd yma

Mae mapiau unigol o ardal Gogledd Ddwyrain Cymru ar gael yma

Map Sir Ddinbych Map Sir y Fflint Map Wrecsam