Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Antur ym
mhob man…

Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru arfordir trawiadol,
treftadaeth gyfoethog ac anturiaethau teuluols.

Mae Gogledd Cymru yn rhan enwog o Gymru. Mae’r rhanbarth ymhlith y 10 cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y byd gyfer yn ôl Lonely Planet, felly mae’n berffaith fel cyrchfan wyliau.

Mae gan ein cornel o Ogledd Cymru forlin hyfryd, treftadaeth gyfoethog ac antur i’r teulu. Mae ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig rhyfeddol, morlin hyfryd a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd. Gofalu am ein gilydd, gofalu am ein Gwlad, gofalu am ein cymunedau. Cofiwch eich camera wrth i chi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru.

Darganfyddwch Ffordd y Gogledd

Darganfyddwch mwy

Parcio mewn cartrefi modur yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Darganfyddwch ble i barcio eich modurdy yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam – Darganfod mwy >

Syniadau i ddechrau

Dewch o hyd i ychydig o ysbrydoliaeth ar y pethau gorau i’w gwneud yn y gornel hon o Ogledd Cymru a chynlluniwch eich antur nesaf. Mwy >

Ein newyddion diweddaraf

Detholiad o’n postiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf – Pob newyddion >