Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gwybodaeth i dwristiaid

Os byddwch angen mwy o wybodaeth wrth gynllunio eich gwyliau neu ar ôl i chi gyrraedd yma, cysylltwch ag un o’n Canolfannau Croeso. Bydd y staff gwybodus a chyfeillgar yn gwneud popeth y gallant i’ch helpu chi i gynllunio eich ymweliad neu i gael gymaint ag y bo modd allan o’ch arhosiad.

Canolfan Groeso Llangollen

Y Capel
Stryd y Castell
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8NU
Ffôn: 01978 860828
E-bost: llangollen.touristinformation@denbighshire.gov.uk

Amseroedd agor:

9.30am i 5.00pm – bob dydd heblaw Dydd Iau a Dydd Sul

 

Canolfan Groeso’r Rhyl

Y Pentref Plant
Promenâd y Gorllewin
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1HZ
Ffôn: 01745 344515
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Amseroedd agor:
(O 17eg Gorffennaf)

Dydd Llun 1pm i 4pm
Dydd Mawrth 9:30am i 4pm
Dydd Mercher 9:30am i 4pm
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener 9:30am i 12:30pm
Dydd Sadwrn 9:30am i 4pm
Dydd Sul Ar gau​ (ar agor ar ddydd Sul 27 Awst 9:30am i 4pm ar gyfer y Sioe Awyr)

 

Canolfan Groeso Wrecsam

Stryt y Caer
Wrecsam
LL13 8BB
Ffôn: 01978 292015
E-bost: tourism@wrexham.gov.uk

Amseroedd agor:

Dydd Mawrth – Dydd Iau 11yb – 2yp
Gwyliau banc caeedig