Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oes gennych chi gwestiwn?

Gadewch i’n Canolfannau Croeso wneud eu gwaith! Mae gennym dair Canolfan Groeso yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Maent wedi eu lleoli yn Llangollen, Y Rhyl a Wrecsam. Mae’r bobl sy’n gweithio yno yn hynod o gymwynasgar ac fe fyddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn dod o hyd i’r union wyliau byr yr ydych ei eisiau. Gallant archebu llety i chi, awgrymu llefydd i ymweld â hwy a rhoi digonedd o fapiau a chyfeirlyfrau i chi. Ffoniwch cyn i chi fynd ar eich gwyliau, anfonwch e-bost neu galwch heibio wrth basio.

Llangollen Y Capel, Llangollen

Rhif ffôn: 01978 860828
E-bost: llangollen@nwtic.com

Rhyl, Y Pentref Plant, Rhyl

Rhif ffôn: 01745 344515
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Wrecsam, Stryt y Lampint, Wrecsam

Rhif ffôn: 01978 292015
E-bost: tourism@wrexham.gov.uk

Teithiau tywys

Os ydych yn meddwl am deithiau tywys, cysylltwch gyda thywyswyr ‘Wales Best Guides’ ar 01286 660431 neu www.walesbestguides.com.

Gallai fod syndod i chi wybod bod Ogledd Ddwyrain Cymru yn llai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham.

Ac nid ydym yn llawer pellach o unrhyw le arall.

North East Wales - Getting here