Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Booklets

Interesting facts, town trails, and leaflets focusing on areas of interest or where to go for the best sporting facilities.

Rhyl Town Trail

Town Trails

Llwybr Tref Y Rhyl

Dwy ganrif yn ôl roedd y Rhyl yn bentref pysgota di-nod ar arfordir gogledd Cymru. Ond, erbyn canol y 1800au, diolch i’r rheilffordd, roedd yn un o’r dyfrfannau mwyaf ffasiynol ym Mhrydain.

Find out more

St Asaph Town Trail

Town Trails

Llwybr Tref Llanelwy

Mae Llanelwy – sydd â phoblogaeth o tua 4,000 – wastad wedi ystyried ei hun fel dinas, ond nid oedd gweddill Prydain yn ymwybodol o hynny nes i’r Frenhines roi anrhydedd dinesig i’r dref yn ystod ei Jiwbilî Diemwnt.

Find out more

People and Places

Guides

Pobl a lleoedd

Olrhain hanes Sir Ddinbych drwy ei phobl. Ei nod yw temtio’r ymwelydd i grwydro’r ardal drwy dynnu sylw at ei hanes dramatig yn ogystal ag awgrymu mannau i ymweld a hwy.

Find out more