Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd Gogledd Cymru yn dilyn hen ffordd fasnach am 75 milltir (120km) ar hyd arfordir y gogledd i Ynys Môn. Y triawd o gestyll anferth sy’n tynnu’r sylw’n syth: Biwmares, Caernarfon a chaer dinesig Conwy. Ynghyd â Harlech, mae’r clwstwr anhygoel hwn o gestyll o’r trydydd ganrif ar ddeg yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte

Lawrlwythwch y llyfryn