Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Parcio mewn cartrefi modur yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Mae ein busnesau canlynol yn falch o ddarparu parcio mewn cartrefi modur dros nos gyda chyfleusterau lle maent ar gael.. Ffoniwch ymlaen llaw os ydych yn ystyried aros dros nos yn un o’r meysydd parcio tafarn a restrir isod. Cefnogwch y sefydliadau hyn drwy brynu pryd o fwyd neu ddiod fel rhan o’ch arhosiad. Rydym hefyd wedi rhestru amrywiaeth o safleoedd gwersylla islaw pob un ohonynt wedi’u sefydlu i ddarparu ar gyfer cartrefi modur. Cynlluniwch eich taith gan wybod yn ddiogel y gallwch archebu eich lle a throi i fyny i barcio mewn lleoliad sy’n hawdd, ar eich llwybr, ac sy’n cynnig croeso cynnes.

Llyfryn parcio cartrefi modur i’w lawrlwytho

Os gallwch gynnig parcio mewn cartrefi modur, ac os hoffech gael eich cynnwys yn y rhestr hon, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am y manylion.

*

Tafarndai

Crown Inn – Llanfihangel

01490 420209
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, toiled tafarn ar agor 24awr, dim cyfleusterau gwastraff
Ar agor drwy’r flwyddyn
16 lle
Dim tâl

New Inn – St Asaph

07874 055314
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Dim tâl

Drovers Arms – Ruthin

01824 703163
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta/yfed mewn tafarn
Ar agor drwy’r flwyddyn
Gall maes parcio fod yn brysur ar ddydd Sadwrn
Dim tâl

Griffin Inn – Ruthin

01824 705542
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Ar agor drwy’r flwyddyn
Ffoniwch ymlaen llaw, yn fwy deniadol yn y gaeaf yn gynnar yn yr wythnos
Dim tâl

Three Pigeons – Graig-Fechan

01824 705005
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Cyfleusterau toiled ar gael
Ar agor drwy’r flwyddyn
Mae taliadau’n berthnasol

Berwyn Arms – Glyndyfdwy

01490 430210
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Ar agor drwy’r flwyddyn
3 lle
Dim tâl

Glan Llyn Inn – Ruthin

01824 750754
Gwefan
Cyfleusterau: Allwedd codi o siop y Pentref lle rydych chi’n talu i rhoi mynediad i toiled Neuadd y Pentref
Ar agor drwy’r flwyddyn heblaw am mis Ionawr
Mae taliadau’n berthnasol

The Plough – St Asaph

info@ploughsa.com
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta yn y dafarn, Tafarn WC yn ystod oriau agor
Dim tâl

*

Safleoedd gwersylla

Parc Pen Y Bryn – Corwen

07538 929771
Gwefan
Cyfleusterau: WC/gwastraff/ail-lenwi dŵr, Mynediad da
Ar agor drwy’r flwyddyn
10 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Llandyn Holiday Park – Llangollen

07961 663419
Gwefan
Cyfleusterau: Gwaredu gwastraff. Cerddwch i Langollen ar hyd camlas
Ar agor drwy’r flwyddyn
30 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Llandegla Trout and Coarse Fishery – Llandegla

01978 755851
Gwefan
Cyfleusterau: Tir caled a glaswellt
Ar agor drwy’r flwyddyn
10 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Tynant Faerdref Camping Site – Llandrillo

07341 177557
Gwefan
Ar agor drwy’r flwyddyn
5 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Ceiriog Valley Park – Llangollen

07788 100266
Gwefan
Cyfleusterau: WC/tir caled
Ar agor Mawrth 1af i ail ddydd Sul yn mis Ionawr
20 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Plas Newydd Caravan Site – Bryneglwys

01490 450396
Gwefan
Cyfleusterau: Bachyn trydan i fyny, dŵr ar y cae, bloc cawod. Pob cae gwair
Safle aelodau Clwb Carafanau a Chartrefi Modur yn unig
Ar agor Ebrill i Hydref 31
5 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Abbey farm – Rhuddlan

07776 410100
admin@abbeyfarmrhuddlan.co.uk
Gwefan

*

Fferm Organig a Chaffi

Rhug Farm – Corwen

01490 411100
Gwefan
Cyfleusterau: Maes parcio
Ar agor drwy’r flwyddyn
Dim tâl