Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Parcio mewn cartrefi modur yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Mae ein busnesau canlynol yn falch o ddarparu parcio mewn cartrefi modur dros nos gyda chyfleusterau lle maent ar gael.. Ffoniwch ymlaen llaw os ydych yn ystyried aros dros nos yn un o’r meysydd parcio tafarn a restrir isod. Cefnogwch y sefydliadau hyn drwy brynu pryd o fwyd neu ddiod fel rhan o’ch arhosiad. Rydym hefyd wedi rhestru amrywiaeth o safleoedd gwersylla islaw pob un ohonynt wedi’u sefydlu i ddarparu ar gyfer cartrefi modur. Cynlluniwch eich taith gan wybod yn ddiogel y gallwch archebu eich lle a throi i fyny i barcio mewn lleoliad sy’n hawdd, ar eich llwybr, ac sy’n cynnig croeso cynnes.

Os gallwch gynnig parcio mewn cartrefi modur, ac os hoffech gael eich cynnwys yn y rhestr hon, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am y manylion.

*

Tafarndai

Crown Inn – Llanfihangel

01490 420209
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, toiled tafarn ar agor 24awr, dim cyfleusterau gwastraff
Ar agor drwy’r flwyddyn
16 lle
Dim tâl

New Inn – St Asaph

07874 055314
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Dim tâl

Drovers Arms – Ruthin

01824 703163
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta/yfed mewn tafarn
Ar agor drwy’r flwyddyn
Gall maes parcio fod yn brysur ar ddydd Sadwrn
Dim tâl

Griffin Inn – Ruthin

01824 705542
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Ar agor drwy’r flwyddyn
Ffoniwch ymlaen llaw, yn fwy deniadol yn y gaeaf yn gynnar yn yr wythnos
Dim tâl

Three Pigeons – Graig-Fechan

01824 705005
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Cyfleusterau toiled ar gael
Ar agor drwy’r flwyddyn
Mae taliadau’n berthnasol

Berwyn Arms – Glyndyfdwy

01490 430210
Gwefan
Cyfleusterau: Bwyta mewn tafarn, Toiled tafarn ar gael yn ystod oriau agor
Ar agor drwy’r flwyddyn
3 lle
Dim tâl

Glan Llyn Inn – Ruthin

01824 750754
Gwefan
Cyfleusterau: Allwedd codi o siop y Pentref lle rydych chi’n talu i rhoi mynediad i toiled Neuadd y Pentref
Ar agor drwy’r flwyddyn heblaw am mis Ionawr
Mae taliadau’n berthnasol

*

Safleoedd gwersylla

Parc Pen Y Bryn – Corwen

07538 929771
Gwefan
Cyfleusterau: WC/gwastraff/ail-lenwi dŵr, Mynediad da
Ar agor drwy’r flwyddyn
10 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Llandyn Holiday Park – Llangollen

07961 663419
Gwefan
Cyfleusterau: Gwaredu gwastraff. Cerddwch i Langollen ar hyd camlas
Ar agor drwy’r flwyddyn
30 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Llandegla Trout and Coarse Fishery – Llandegla

01978 755851
Gwefan
Cyfleusterau: Tir caled a glaswellt
Ar agor drwy’r flwyddyn
10 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Tynant Faerdref Camping Site – Llandrillo

07341 177557
Gwefan
Ar agor drwy’r flwyddyn
5 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Ceiriog Valley Park – Llangollen

07788 100266
Gwefan
Cyfleusterau: WC/tir caled
Ar agor Mawrth 1af i ail ddydd Sul yn mis Ionawr
20 lle
Mae taliadau’n berthnasol

Plas Newydd Caravan Site – Bryneglwys

01490 450396
Gwefan
Cyfleusterau: Bachyn trydan i fyny, dŵr ar y cae, bloc cawod. Pob cae gwair
Safle aelodau Clwb Carafanau a Chartrefi Modur yn unig
Ar agor Ebrill i Hydref 31
5 lle
Mae taliadau’n berthnasol

*

Fferm Organig a Chaffi

Rhug Farm – Corwen

01490 411100
Gwefan
Cyfleusterau: Maes parcio
Ar agor drwy’r flwyddyn
Dim tâl