Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llety

Mae yna amrywiaeth o lety i weddu pob math o arhosiad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Gallwch ddefnyddio’r hidlyddion isod i leihau eich chwiliad.

Ymwadiad: Mae cynnwys yr hyn sy’n cael ei ddarparu ar ein gwefan yn cael ei ddarparu gan weithredwyr trydydd parti. Nid yw Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi, nac yn derbyn cyfrifoldeb am a) unrhyw gamgymeriad neu gamosodiad sydd wedi’i gynnwys yn yr hyn sy’n cael ei gofnodi gan drydydd partïon, a b) cynnwys unrhyw ddolenni allanol sydd wedi’u cynnwys yn yr hyn sydd wedi’i gofnodi. Mae’r Cynghorau uchod yn eithrio pob atebolrwydd am golled neu ddifrod a achosir gan unrhyw ddibyniaeth a roddir ar y cynnwys, sy’n cael ei ddarparu er eich gwybodaeth chi’n unig.

Chwiliwch am lety

Gwely a Brecwast

Tyn Rhyl Boutique B&B

Tyn Rhyl 167 Vale Road

Elvira
01745 344138


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Y Rhyl 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Math o leoliad:  Rydym ni ar yr arfordir 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Sgôr AA:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Bwyty/caffi ar y safle, Brecwast wedi’i gynnwys, Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Rydym ni’n rhan o Gynllun Llysgenhadon Sir Ddinbych, Rydym ni’n rhan o Gynllun Llysgenhadon Sir y Fflint

Defnydd arbennig

The Cwtch Cilcain

ffordd y llan, cilcain, CH7 5NH

Aurore Rowlands
07496799653

Sir:  Sir y Fflint 

Tref/dinas agosaf:  Rhuthun 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  4 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Siop, Cawodydd

Tŷ Llety

Brenig Cottage Escapes

Brenig Cottage Escapes,Y Bwthyn, Cefn Maen Uchaf, Saron, Dinbych, LL16 4TH

Iona Edwards-Jones
07825917180


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Dinbych 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  8 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: WiFi am ddim, Parcio am ddim, Twb poeth, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau

Hunanarlwyo

Rivercatcher

Rivercatcher, Llandrillio, LL21 0SY

Andy Franks
01490440498


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  10+ 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  5 seren 

Sgôr AA:  5 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Twb poeth, Yn croesawu cŵn, Cabanau pren, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Siop, Rydym ni’n rhan o Gynllun Llysgenhadon Sir Ddinbych, Rydym ni’n rhan o Gynllun ‘Cyclists Welcome’, Rydym ni’n rhan o Gynllun ‘Walkers Welcome’

Hunanarlwyo

Front flat @ The Hummingbird/Y Colibryn

27-29 High St, Denbigh LL16 3HY

Daniel Schraibman
07599519427


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Dinbych 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  4 

Math o leoliad:  Rydyn ni mewn tref/dinas 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim

Gwesty

The White House Hotel Restaurant & Spa

Holywell Road, Rhuallt, LL170AW

Kylie Wardle
01745530000


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Llanelwy 

Gwybodaeth Ychwanegol: Bwyty/caffi ar y safle, Brecwast ar gael am gost ychwanegol, Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Cyfleusterau sba

Hunanarlwyo

The Granary at Tyddyn isaf

Tyddyn isaf, Rhewl, Ruthin, LL15. 1UH

Nerys Jones
07470053158


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Rhuthun 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  4 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim

Hunanarlwyo

Hafannedd

Pandy'r Capel, Bryn Saith Marchog, Corwen, Denbighshire, LL219SB

Barry Starling
07879811236


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  9 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau

Hunanarlwyo

Hafod Yr Hemp

berwyn street, llandrillo. LL21 0TD

fiona Evans
07840030342

Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  2 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Rydym ni’n rhan o Gynllun Llysgenhadon Sir Ddinbych

Safle Carafanau a/neu Garafanau Teithiol a Maes gwersylla

Llandyn Caravan and Camping

Llandyn Caravan & Camping, Llangollen, LL20 7UH

Cathryn Johnson
07961663419


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Llangollen 

Maint y busnes:  Mae gennym rhwng 25 a 300 ystafell wely/gwersyllfa 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: Cyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl, Yn croesawu cŵn, Cyflenwad dŵr, Cyflenwad trydan, Cawodydd