Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llety

Mae yna amrywiaeth o lety i weddu pob math o arhosiad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Gallwch ddefnyddio’r hidlyddion isod i leihau eich chwiliad.

Ymwadiad: Mae cynnwys yr hyn sy’n cael ei ddarparu ar ein gwefan yn cael ei ddarparu gan weithredwyr trydydd parti. Nid yw Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi, nac yn derbyn cyfrifoldeb am a) unrhyw gamgymeriad neu gamosodiad sydd wedi’i gynnwys yn yr hyn sy’n cael ei gofnodi gan drydydd partïon, a b) cynnwys unrhyw ddolenni allanol sydd wedi’u cynnwys yn yr hyn sydd wedi’i gofnodi. Mae’r Cynghorau uchod yn eithrio pob atebolrwydd am golled neu ddifrod a achosir gan unrhyw ddibyniaeth a roddir ar y cynnwys, sy’n cael ei ddarparu er eich gwybodaeth chi’n unig.

Chwiliwch am lety

Hunanarlwyo

The Granary at Tyddyn isaf

Tyddyn isaf, Rhewl, Ruthin, LL15. 1UH

Nerys Jones
07470053158


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Rhuthun 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  4 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim

Hunanarlwyo

Hafannedd

Pandy'r Capel, Bryn Saith Marchog, Corwen, Denbighshire, LL219SB

Barry Starling
07879811236


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  9 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau

Hunanarlwyo

Hafod Yr Hemp

berwyn street, llandrillo. LL21 0TD

fiona Evans
07840030342

Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  2 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Rydym ni’n rhan o Gynllun Llysgenhadon Sir Ddinbych

Safle Carafanau a/neu Garafanau Teithiol a Maes gwersylla

Llandyn Caravan and Camping

Llandyn Caravan & Camping, Llangollen, LL20 7UH

Cathryn Johnson
07961663419


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Llangollen 

Maint y busnes:  Mae gennym rhwng 25 a 300 ystafell wely/gwersyllfa 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: Cyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl, Yn croesawu cŵn, Cyflenwad dŵr, Cyflenwad trydan, Cawodydd

Hunanarlwyo

The Laundry retreat

The Laundry, Llanrhaeadr, Denbigh, LL16 4NL

Jenny Williams
07841422497


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Dinbych 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  4 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Gwybodaeth Ychwanegol: Ystafelloedd di-fwg, Parcio am ddim

Gwely a Brecwast

Firgrove Country House B&B

Firgrove, Llanfwrog, Ruthin, LL15 2LL

Anna Meadway
01824702677 07710251606

Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Rhuthun 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr AA:  5 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Brecwast wedi’i gynnwys, Ystafelloedd di-fwg, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn

Gwesty

Oriel Hotel

Upper Denbigh Road, St Asaph, Denbighshire, LL17 0LW

Tracey Richmond
01745 582716


Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Llanelwy 

Maint y busnes:  Mae gennym rhwng 25 a 300 ystafell wely/gwersyllfa 

Math o leoliad:  Rydym ni daith fer o’r arfordir 

Gwybodaeth Ychwanegol: Bwyty/caffi ar y safle, Brecwast wedi’i gynnwys, Ystafelloedd di-fwg, Cyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl, WiFi am ddim, Parcio am ddim, Yn croesawu cŵn, Pwll nofio

Safle Carafanau a/neu Garafanau Teithiol a Maes gwersylla

Carrog Campsite

Carrog Station Camp Site, Carrog, Corwen, Denbighshire, LL21 9BD

Mike
01490430237

Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Corwen 

Math o leoliad:  Rydym ni mewn lleoliad gwledig 

Sgôr Croeso Cymru:  3 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: Cyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl, WiFi am ddim, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Cyflenwad trydan, Cawodydd

Hunanarlwyo

Llangollen Hostel – Self catering private rooms

Llangollen Hostel, Berwyn street Llangollen LL20 8NB

01978 861773

Sir:  Sir Ddinbych 

Tref/dinas agosaf:  Llangollen 

Maint y busnes:  Mae gennym hyd at 25 ystafell wely/gwersyllfa 

Faint yw’r nifer fwyaf o bobl y gallwch chi eu derbyn?:  10+ 

Math o leoliad:  Rydyn ni mewn tref/dinas 

Sgôr Croeso Cymru:  4 seren 

Gwybodaeth Ychwanegol: WiFi am ddim, Yn croesawu cŵn, Cyfleuster storio beiciau, Cyfleuster i olchi beiciau, Cyflenwad trydan, Cawodydd