Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

< Canllaw i ymwelwyr i’r Rhyl

Llefydd i aros

Does dim modd gweld popeth yn y Rhyl mewn diwrnod yn unig – felly bydd rhaid i chi archebu gwely am noson neu ddwy. Mae pob math o lety yn y dref, o westai glan môr modern i Wely a Brecwast, bythynnod hunanarlwyo a safleoedd carafán statig a symudol.

Cysylltwch â Chanolfan Groeso’r Rhyl ar 01745 344515 i gael rhestr lawn o lety lleol. Mae’r Ganolfan yn argymell eich bod yn aros mewn eiddo sydd yn rhan o’r cynllun graddio achrededig.

Premier Inn – Glan y Môr y Rhyl

Gwesty

Mae’r gwesty ar lan y môr, ychydig funudau o’r tywod aur ac yn agos i atyniadau megis y SeaQuarium gwych. Wedi diwrnod llawn antur, ewch yn ôl am swper yn y bwyty Cookhouse & Pub.

21-26 Rhodfa’r Gorllewin
Y Rhyl LL18 1HE
0333 234 6512
www.premierinn.com

Travelodge Rhyl Seafront

Gwesty

Mae’r gwesty ar lan y môr y Rhyl yn cyfuno mynediad i’r lan y môr a’r traeth a stryd fawr yn llawn o siopau yn y Ganolfan White Rose. Mae pob ystafell wely dwbl yn cynnwys gwely maint brenin gyda phedwar gobennydd a chwilt cysurus. Mae’r Bar Caffi ar y safle yn gweini brecwast diderfyn a bwyd blasus gyda’r nos.

Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AQ
08719 846548
www.travelodge.co.uk

Lyons’ Robin Hood

Carafanau statig

Fe’i sefydlwyd yn 1926 ac mae awyrgylch cyfeillgar i deuluoedd yn y parc poblogaidd y mae gydag atyniadau lleol gwych a thraethau tywodlyd ar stepen y drws. Mae’r Splash Zone, sydd newydd ei adnewyddu, yn cynnwys dwy lithren gyflym, nodweddion dŵr cyffrous a chyfleusterau newid newydd ar gyfer y teulu cyfan. Mae bar Gwyddeleg O’Neill wedi ei adnewyddu hefyd.

Ffordd Arfordir y Rhyl
Y Rhyl LL18 3UU
01745 342264
www.lyonsholidayparks.co.uk/park/robin-hood/

Marine Holiday Park

Carafanau statig

Wedi ei leoli’n agos i ganol y Rhyl, mae hwn yn ganolfan perffaith i weld yr hyn oll sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig. Mae’r parc ei hun yn cynnal ystod o gyfleusterau gan gynnwys Mermaid Café a’r pwll cynnes trofannol dan do, Shipwreck Bay. Mae bar chwaraeon Smugglers Cove a bar adloniant Mariners Club sy’n cynnwys adloniant byw gwych, wedi’u hadnewyddu’n llawn ar gyfer tymor 2023.

Ffordd Cefndy
Y Rhyl LL18 2HG
01745 345194
marineholidaypark.com

Llety gyda Gwasanaeth

Anchor House

Gwely a Brecwast

11 Seabank Road
Y Rhyl LL18 1 EA
01745 351977

Barratts yn Ty’n Rhyl

Bwyty gydag Ystafelloedd

167 Vale Road
Y Rhyl LL182PH
01745 344138

Beaches Hotel

Gwesty

Ffordd y Traeth Ddwyreiniol
Prestatyn
LL19 7LG
01745 853072

Berwyn

Tŷ Llety

35 River Street
Y Rhyl LL18 1PY
01745 6504600

Churchill House

Gwely a Brecwast

Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1LG
01745 355433

Halcyon Quest

Gwesty

17 Gronant Road
Prestatyn LL19 9DT
01745 852442

Gwesty’r Imperial

Gwesty

34 Stryd Bodffordd
Y Rhyl LL18 1AU
01745 338540

Kensington Hotel

Gwesty

17 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AG
01745 331868

Melbourne

Tŷ Llety

8 Beechwood Road
Y Rhyl
LL18 3EU
01745 342762

Plas Ifan

Gwely a Brecwast

17 Fforddlas
Prestatyn LL19 7TA
01745 887883

Prestatyn B&B

Gwely a Brecwast

30 Victoria Road
Prestatyn LL19 7TA
01745 850933

Roseview

Gwely a Brecwast

35 Brighton Road
Y Rhyl LL18 3HL
07776 073306

Snowdon

Tŷ Llety

46 River Street
Y Rhyl LL18 1PT
01745 342123

The Pier Hotel

Gwesty

23 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AL
01745 350280

The Mews Inn

Gwesty

25-26 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AL
07880 388904

Toffees

Tŷ Llety

56 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AW
01745 351754

Wavecrest

Gwely a Brecwast

28 River Street
Y Rhyl
LL18 1PT
01745 351646

Westminster Hotel

Gwesty

11-13 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AH
01745 342241

Parciau gwyliau

Lyons’ Lido Beach

Carafanau statig

Bastion Road
Prestatyn LL19 7EU
01745 881915

New Pines

Carafanau statig

Ffordd Dyserth
Y Rhyl
LL18 4DY
01745 352800

Pen-y-Ffrith

Carafanau statig

Gorllewin Ffordd Fictoria
Prestatyn LL19 7AR
07887 931572

Pontins Prestatyn Sands

Cabanau gwyliau

Traeth Barkby
Prestatyn LL19 7LA
08724 350 202

Terfyn Pella

Carafanau statig

412 Ffordd yr Arfordir
Y Rhyl LL18 3YE
07766 660593

Tan Y Don

Carafanau statig

263 Victoria Road
Prestatyn
LL19 7UT
01745 852563

White House

Carafanau statig

Gorllewin Ffordd Fictoria
Prestatyn LL19 7AP
01745 854289

Llety hunanddarpar

Canterbury

Bwthyn

1 Bangor Crescent
Prestatyn LL19 8EN
07861 888688

Fairways

Rhandai gwyliau

12 Butterton Road
Y Rhyl LL18 1RF
01745 353863

Hawarden House

Tŷ hunanarlwyo

13-15 Victoria Road
Prestatyn
LL19 7SW
07812 571287

Gorse Hill

Bwthyn

Bishopswood Road
Prestatyn LL19 9PL
0345 4986060

Heatherlea

Bwthyn

Hillside
Prestatyn LL19 9EN
01244 746206

Heritage Lodge

Lodge House

33 Stryd y Baddon
Y Rhyl LL18 3LU
07984 807071

Ocean View

Rhandai gwyliau

43 Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl LL18 3AW
01745 351671

Sŵn-y-Môr

Bwthyn

25 Gorllewin Ffordd Fictoria
Prestatyn LL19 7YG
07932 954906

Vale View Cottages

Bythynnod Hunanarlwyo

72 Meliden Road
Prestatyn
LL19 9SE
01745 887966

Safleoedd gwersylla a charafán

Ffrith Park

Glampio/ Carafán symudol

Gorllewin Ffordd Fictoria
Prestatyn LL19 7AR
01745 850079

Four Winds Farm

Carafanau Teithiol

Ffordd Ffynnon
Prestatyn LL19 8BE
01745 857644

Nant Mill

Carafán Teithiol/ Campio

Gronant Road
Prestatyn
LL19 9LY
01745 852360