Rydym yn hawdd i’n cyrraedd, mewn lleoliad cyfleus o’r A55 i’r gorllewin, yr M63 i deithio o’r dwyrain, yr M53 a’r M56 yn mynd i’r gogledd a’r A5 a’r M54 i anelu am y de. Y mae Lerpwl, Manceinion a Birmingham yn llythrennol ddwy awr i ffwrdd, ac hyd yn oed Llundain a Glasgow yn eithaf hwylus.

 


bicycle_ride_through_ruthin

  1. Ar y Ffordd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru o fewn cyrraedd hawdd o’r rhwydwaith traffyrdd cenedlaethol, ac yn cael ei wasanaethu’n dda gan brif ffyrdd gan gynnwys Gwibffordd yr A55 a llwybr yr A5 o Lundain i Gaergybi. Mae llawer o’n trefi yn cael eu gwasanaethu gan National Express Coaches ac rydym yn cynnig rhwydwaith cludiant cyhoeddus helaeth.

www.nationalexpress.com 

 railway_line_wales_650px

  1. Ar y Rheilffordd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei wasanaethu gan rwydwaith rheilffyrdd mawr, gyda chysylltiadau o Lundain, Caergybi, Caer a Manceinion. Gallwch ddal trên cyflymder uchel i’r rhanbarth ac yna archwilio’r rheilffyrdd llai a gweld y golygfeydd gwych.

www.virgintrains.co.uk →
www.nationalrail.co.uk →
www.arrivatrainswales.co.uk →
www.borderlandsline.com →

Ymholiadau National Rail:  08457 48 49 50
Yn Y Gymraeg: 0845 60 40 500plane_flight_blue_sky-650px

  1. Mewn Awyren

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Manceinion a Lerpwl John Lennon llai nag awr yn y car o Ogledd Ddwyrain Cymru. Mae’r ddau faes awyr yn cynnig cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da i drefi yn y rhanbarth.

 

www.manchesterairport.co.uk →
www.liverpooljohnlennonairport.com →

 Gallai fod syndod i chi wybod bod Gogledd Ddwyrain Cymru llai na 2 awr o Lerpwl, Manceinion a Birmingham.

Ac nid ydym llawer pellach o bob man arall.

North East Wales is closer than you think