Ymweld â Dinbych

Mae Dinbych yn lleoliad gwirioneddol ysblennydd – gyda’i chastell ar ben bryn creigiog gyda golygfeydd ar draws Dyffryn Clwyd, o Fynydd Hiraethog i Fryniau Clwyd. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer cerdded, yn ganolfan ddiwylliannol ac yn ganolbwynt ffyniannus lle ceir amrywiaeth o siopau a chaffis cwbl annibynnol. Mae Dinbych yn cynnig profiad Cymreig dilys. Heb sôn am groeso cynnes. Mor gynnes, gall ymwelwyr fenthyg eu hallweddi eu hunain i waliau’r dref. Galwch heibio’r llyfrgell a gofynnwch am y cyfle i ddatgloi un o gyfrinachau gorau Cymru.

Am Dinbych

Stori dau dref. Un yn garsiwn caerog Edward I gyda’i gastell eiconig, wedi’i adeiladu’n ddidostur ar gaer hynafol Gymreig. Y llall yn dref farchnad afieithus a dyfodd i lawr yr allt mewn amryw o arddulliau pensaernïol dros y naw canrif nesaf. Daeth Dinbych yn rym y tu ôl i Ddadeni Cymru. Ddiwedd yr 16eg ganrif, roedd yn ganolbwynt i ymgyrch gan Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, i sicrhau mai ef fyddai dyn mwyaf pwerus y wlad. Yn ddiweddarach codwyd cyfres o blastai godidog i lawr Stryd y Dyffryn..

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Denbigh Castle
Denbigh Castle

Llwybr Tref Dinbych

Dyma hanes dwy dref. Un ohonynt yw tref garsiwn gaerog fawr Edward I, gyda’i chastell eiconig, a deiladwyd yn ddidrugaredd ar ben caer Gymreig hynafol. Y llall yw’r dref farchnad brysur sy’n rhaeadru i lawr y bryn mewn amrywiaeth rhyfeddol o arddulliau pensaernïol dros y naw canrif nesaf.

Llyfryn Llwybr Tref Dinbych