Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Crwydro Llangollen

Os ydych yn ymweld â Llangollen, beth am grwydro rhai o’r pentrefi hyn gerllaw ar gyfer gweithgareddau ac atyniadau, hanes, tirweddau a chroeso cyfeillgar.

Llantysilio

Mae lleoedd picnic a pharcio yn ei gwneud yn hawdd mwynhau lleoliad yr Eglwys fach hon, ychydig uwchben Rhaeadr yr Oernant ger Llangollen – pen gorllewinol Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte. Mae yna teithiau cerdded hyfryd ar hyd yr Allt felan, neu gyferbyn at gamlas.

Horseshoe Falls near Llangollen
Horseshoe Falls near Llangollen