Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Crwydro o amgylch Rhuddlan

Os ydych yn ymweld â Rhuddlan beth am grwydro rhai o’r pentrefi hyn gerllaw ar gyfer gweithgareddau ac atyniadau, hanes, tirweddau a chroeso cyfeillgar.

Dyserth

Mae Rhaeadr Dyserth yn disgyn 70 troedfedd dros glogwyn calchfaen ar lethrau Moel Hiraddug yn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Paciwch bicnic a mwynhewch y golygfeydd, neu ymunwch ag un o lawer o deithiau cerdded o amgylch y pentref. Edrychwch allan am fioledau a degeirianau prin, boncathod ac weithiau hebogiaid hefyd. Mae tystiolaeth o hanes cyfoethog pentref Dyserth yn amrywio o oes yr haearn i’r chwyldro diwydiannol; a’r pentref hyd yn oed yn cael ei grybwyll yn Llyfr Domesday.

Dyserth Waterfall
Dyserth Waterfall