Ymweld â Rhuddlan

Mae’r man hwn, ger rhyd yr Afon Clwyd, dair milltir o’r môr, wedi bod yn fflachbwynt yn hanes Cymru ers 795OC. Efallai bod llawer iawn o amser wedi pasio ers i’r Cymry gael eu trechu mor greulon gan y Sacsoniaid, ond mae’r galarnad “Morfa Rhuddlan” yn dal i gael ei chanu hyd heddiw. Efallai ei fod wedi bod yn symbol o orthrwm ar un adeg. Ond y dyddiau hyn, mae Rhuddlan yn falch iawn o’i chastell.

Mae gan Rhuddlan tirlun hyfryd, sydd yn galleuogi i’w ymwelwyr mynd ar antur ei hunian ar y llwybrau cyhoeddus sydd yn mynd a pobl o gwmpas yr ardal hardd yma. Hefyd mae’n cyfle i ymwelwyr tynnu lluniau o’i amser yn Sir Ddinbych mewn amgylchedd hyfryd ac llawn bywyd. Mae yna cyfle i cymryd rhywbeth i gofio hefyd gyda llawer o siopau lleol i prynu tlws neu atgoff o eich amser yn y dref hanesyddol.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Rhuddlan
Rhuddlan Castle

Am Rhuddlan

Yn dal i lywodraethu’n drawiadol dros y dref a’r afon, roedd yn rhan o’r gadwyn o gaerau a grëwyd gan Edward I ar hyd arfordir Gogledd Cymru – rhaglen adeiladu mwyaf uchelgeisiol Ewrop. Mae Rhuddlan yn ganolog i hanes Cymru. Yma, yn 1284, gosododd Edward y gyfraith ar gyfer y 250 mlynedd nesaf. Ac yma cyflwynodd ei fab i fonedd Cymru fel y “Tywysog Cymru” Saesneg cyntaf. Gallwch ddringo i fyny twmpath Normanaidd, rhyfeddu at un o gaerau carreg gorau Cymru a gweld eglwys sy’n 700 oed. Gallwch grwydro strydoedd canoloesol sydd heb newid ers dyddiau Edward I. Ac os byddwch yn ymestyn eich taith gerdded ychydig ymhellach, at gronfa natur y dref, mae siawns fechan y byddwch yn gweld dyfrgi.

Llwybr Tref Rhuddlan

Mae’r lleoliad strategol wrth rhyd yr Afon Clwyd, dim ond tair milltir o’r môr, wedi bod yn fflachbwynt yn hanes Cymru ers 795AD. Er ei fod yn amser maith ers i’r Cymry gael eu trechu’n greulon gan y Sacsoniaid, mae’r galarnad “Morfa Rhuddlan” yn dal i gael ei chanu hyd heddiw.

Llyfryn Llwybr Tref Rhuddlan