Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Archwilio o amgylch Llanelwy

Os ydych yn ymweld â Llanelwy, beth am grwydro rhai o’r pentrefi hyn gerllaw ar gyfer gweithgareddau ac atyniadau, hanes, tirweddau a chroeso cyfeillgar.

Bodelwyddan Church
Bodelwyddan Church

Bodelwyddan

I’w ffeindio yn hawdd o ffordd yr A55, mae dau atyniad mawr ym Modelwyddan: Castell Bodelwyddan (sylwch nad yw hyn yn agored i’r cyhoedd ar hyn o bryd fel atyniad , fodd bynnag gallwch aros yn y gwesty) a’r ‘Eglwys Farmor’  anhygoel.Un o eglwysi o’r adfywiad gothig Fictoraidd mwyaf trawiadol ac afradlon ym Mhrydain, wedi adeiladwydu taa waeth, waeth beth oedd pris gan yr Arglwyddes Willoughby De Broke o Gastell Bodelwyddan.

Treimeirchion

Pentref ar lechwedd deniadol, mae ei heglwys yn arddangos portreadau gwydr o’r 17eg ganrif, a heneb o’r offeiriad o’r 14eg ganrif-y bardd Dafydd ddu. Mae Ffynnon Beuno yn llifo ar ymyl deheuol y pentref, ger ogofâu clogwyni calchfaen oedd unwaith yn gwarchod pobl cynhanesyddol. Mae’r plwyf hefo sawl Maenordy cain, gan gynnwys Brynbella (preifat) a adeiladwyd ar gyfer y Dr. ‘ Dictionary ‘ gyfaill Johnson, Mrs Thrale, ac ar draws y caeau olion Bach y Graig. Yn ôl bob sôn, yr adeilad brics cyntaf yng Nghymru, cafodd y ‘ tŷ rhyfeddod ‘ hwn ei godi gan Richard Clough o oes Elizabeth: dim ond y porthdy/stordy a’r adeiladau fferm sydd wedi goroesi erbyn hyn. Gallwch aros yma.