Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sioe Awyr Y Rhyl

Yr haf hwn gyda rhestr drawiadol, gan gynnwys actau o’r radd flaenaf ar draws y ddau ddiwrnod o Ŵyl y Banc mis Awst.

Mae’r Red Arrows ac Hediad Coffa Brwydr Prydain wedi cael eu cadarnhau ar gyfer arddangosfeydd o’r awyr ar draws y ddau ddiwrnod o’r sioe ym mis Awst.

Mae’r sioe awyr arobryn yn prysur ddod yn ddigwyddiad glan môr mwyaf Gogledd Cymru a bydd sioe 2023 yn cynnwys arddangosfeydd awyr ysblennydd ac atyniadau ac adloniant ar y tir ddydd Sadwrn 26ain a dydd Sul 27 Awst 2023.

 

Tîm Aerobatic yr Awyrlu Brenhinol, y Red Arrows, yw un o dimau arddangos aerobatig mwyaf y byd. Yn cynrychioli cyflymder, ystwythder a chywirdeb yr Awyrlu Brenhinol, y tîm yw wyneb cyhoeddus y gwasanaeth. Gan hedfan jet cyflym unigryw Hawk, mae’r tîm yn cynnwys peilotiaid, peirianwyr a staff cymorth hanfodol gyda phrofiad rheng flaen, gweithredol. Yn aml gyda’u siâp Diamond Nine nod masnach, a chyfuniad o ffurfiannau agos a hedfan manwl, mae’r Red Arrows wedi bod yn arddangos ers 1965.

Bydd y Sioe Awyr yn cael ei chynnal dros Ŵyl y Banc ym mis Awst, gyda mwy o fanylion i ddilyn am y digwyddiad maes o law. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen Facebook Denbighshire Leisure Ltd.