Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Abseiling

Abseil UK

Dewch i brofi cyffro bythgofiadwy drwy abseilio ar lethr 120 troedfedd o uchder yng Ngheunant y Diafol.

Beth ydym yn ei wneud:

Bydd eich hyfforddwr yn eich cyflwyno i’r offer ac yn rhoi cyflwyniad hyfforddi byr i chi, yna byddwch yn abseilio i lawr y llethr 75° – Y Sleid. Bydd gennych chi ddau opsiwn yn dilyn hynny, gallwch fynd amdani ac abseilio i lawr y llethr 120 troedfedd (gweler ar y dde), neu, os nad ydych chi’n teimlo’n ddigon hyderus, gallwch roi cynnig arall ar Y Sleid.

Bydd yn siŵr o godi’r blew ar gefn eich gwâr. Hongian yn rhydd (heb unrhyw gyswllt rhwng eich corff a’r garreg!!)

Bydd ein hyfforddwyr profiadol yn eich cefnogi ac yn defnyddio’r rhaff diogelwch drwy’r amser, wrth gwrs.

Cysylltwch