Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Edenshine Restaurant Afonwen Craft Centre

Canolfan Hen Bethau, Anrhegion a Chrefftau Afonwen

Canolfan hen bethau, anrhegion a chrefftau Afonwen/ Bwyty Edenshine

Wedi’i leoli mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae gan y ganolfan lawer i’w gynnig, gydag arddangosiadau crefft bob dydd. Ewch i’n gwefan i gael manylion y digwyddiad. Hen bethau a hynafolion, siop anrhegion, addurniadau cartref a bwyty gwych. Cewch fwynhau paned, prydau ysgafn neu bryd o fwyd tri chwrs i gyd wedi’i wneud yn ffres gan ddefnyddio llawer o gynnyrch lleol. Cacennau cartref anhygoel a the prynhawn.

Oriau agor

Mae'r ganolfan ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 10am a 4pm.

Delweddau