Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dangerpoint’s Danger Detective Quest

Dewch i atyniad dan do unigryw Gogledd Cymru am ddiwrnod llawn hwyl. Cewch fod yn dditectif am y dydd ac archwilio ein setiau rhyngweithiol gan chwilio am gliwiau i gwblhau eich ymgyrch. Wedi’i gynllunio i gynnwys y teulu cyfan, mae’r Helfa Ditectif Dirgel yn eich dysgu am ddiogelwch yn y byd go iawn drwy daith o amgylch ein setiau realistig. Ar ôl cwblhau eich ymgyrch, beth am wneud diwrnod ohoni ac yn ymweld â phentref Talacre a Thraeth Talacre sydd wedi ennill gwobrau.

Cysylltwch

PentrePeryglon, Parc BusnesGranary, Ffordd yr Orsaf, Talacre, Sir y Fflint, CH8 9RL

Oriau agor

Mae PentrePeryglon ar agor ar gyfer yn ystod gwyliau ysgolion lleol, Dydd Llun – Dydd Gwener 10yb-4yp (mynediad olaf 1.20yp)- edrychwch ar y gwefan i weld pa ddyddiadau sydd ar gael.