Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dolbelydr, Trefnant, Denbighshire, Wales

Dolbelydr, Trefnant

Wedi’i osod mewn cwm di-amser a thawel, mae gan y tŷ bonedd hwn o’r 16eg ganrif lawer o’i nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys  llawr cyntaf sy’n agored i drawstiau’r to. Rydym wedi mynd â’r tŷ yn ôl i’w ffurf wreiddiol, i adeilad byddai ei berchennog, Henry Salesbury, yn cydnabod pe baem yn teithio yn ôl mewn amser i’r 1580au.  “Gweirglodd pelydrau’r haul ” yw un cyfieithiad o’r enw Dolbelydr, sy’n arbennig o wir wrth i chi syllu ar y slantio golau’r haul ar draws y ddaear o’r ffenestri wedi’u mullio i lawr y dyffryn tawel hwn. Mae yna gegin a man bwyta cynllun agored o flaen lle tân enfawr.

Dolbelydr oedd cartref teuluol o ddyneiddiol a ffisegwr Henry Salesbury. Yn 1593, cyhoeddodd Salesbury ei Grammatica Britannica, a ysgrifennwyd yn y tŷ carreg cain hwn. Cododd ysgolheigion Cymreig fel Salesbury i her trefn Harri VIII, a oedd yn gosod Saesneg fel iaith Llywodraeth. Drwy roi disgyblaeth glasurol ar ramadeg yr iaith hynafol hon, mae gwaith Salesbury yn rhoi Dolbelydr rhai yn honni eu bod yn fan geni Cymraeg modern.

Gallwch aros yma drwy Ymddiriedolaeth Landmark.

Cysylltwch

Dolbelydr, Trefnant