Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Loggerheads Country Park

Parc Gwledig Loggerheads

Mae Parc Gwledig Loggerheads gyda’i ddyffryn afon coediog, ei glogwyni dramatig a’i frigiadau yn wych ar gyfer mynd am dro bach, ac yn lle delfrydol i gychwyn crwydro Bryniau Clwyd. Mae Llwybr Darganfod ag arwyddion clir yma, yn ogystal â llwybrau cerdded hygyrch o amgylch y parc, ac i’r bryniau a’r dyffrynnoedd y tu hwnt iddo. Mae hyn yn golygu fod y parc gwledig hwn yn ganolbwynt i’r rhan fwyaf o deithiau cerdded o amgylch Gogledd Cymru ac yn boblogaidd ymysg teuluoedd a cherddwyr.

Mae rhwydwaith o lwybrau gydag arwyddion yn ymestyn o’r parc – tua’r gorllewin i Barc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, tua’r gogledd ar hyd Llwybr y Lît i Gilcain a Cheunant y Cythraul, tua’r dwyrain i Gadole a Phantwymyn a thua’r de-ddwyrain i Faeshafn a Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg.

Mae cyfeirlyfrau a mapiau ar gael o Ganolfan Bryniau Clwyd ger y maes parcio.

Mae dwy gylchdaith i ymwelwyr eu crwydro – un llwybr byr, hygyrch ar hyd glan yr afon, a llwybr hirach 1.5 milltir ar hyd glan yr afon ac i fyny drwy’r coed i ben y clogwyni calchfaen.

Heddiw mae Loggerheads yn golygu llawer o bethau i lawer o bobl. Lle am antur i deuluoedd archwilio. Lle i fynd yn agos at fywyd gwyllt ac i weld golygfeydd hardd o’r ardal. Neu yn syml, lle i ddianc oddi wrth bopeth ac ymlacio.

Ffioedd Parcio.

Contact

Parc Gwledig Loggerheads, Ruthin Rd, Mold CH7 5LH

Gallery