Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SC2 / Ninja Tag in Rhyl

Ninja TAG Active

Ninja TAG Active

Mae’r cwrs rhwystrau aml-lefel-dan-do gwych yma yn debyg i Total Wipeout a Ninja Warrior, ac mae’r cyfan yn un profiad cyffrous. Profwch eich sgiliau, ffitrwyd a dewrder wrth i chi ruthro trwy’r Môr o Raffau, rasio yn erbyn eich ffrindiau ar y Bibell y Chwarter a cheisio taro bob targed ar y Wal Pry Cop. Gyda gemau ugain munud o hyd, 21 her, 4 lefel ac 80 targed – pwy fyddwch chi’n ei herio? Er mwyn wynebu’r prif strwythur TAG Ninja, rhaid i chi fod yn dalach na 1.2m.

Ninja TAG Iau/Junior

Mae TAG Iau yn debyg strwythur yr oedolion, ond mae’n addas i’r rhai sydd rhwng 90cm a 1.2m o daldra. Yn fesiwn byrrach a llai dwys na TAGi Oedolion, TAG Iau yw’r cyntaf o’i fath yn y DU a thu hwnt. Mae’r strwythur hwn yn debyg i strwythur TAG Oedolion ac mae’n profi ystwythder, dewrder a sgil cystadleuwyr.

Cysylltwch

SC2, Rhodfa’r Gorllewin, Y Rhyl,, LL18 1BF.

Oriau agor

 • Monday
  09:30 - 18:00
 • Tuesday
  09:30 - 18:00
 • Wednesday
  09:30 - 18:00
 • Thursday
  09:30 - 18:00
 • Friday
  09:30 - 18:00
 • Saturday
  09:30 - 18:00
 • Sunday
  09:30 - 18:00

ORIAU AGOR YN YSTOD GWYLIAU YSGOL CYMRU.
Derbyniad olaf 17.40
Dylid archebu pob sesiwn ar-lein cyn ymweld er mwyn osgoi siom.

Delweddau