Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rhuddlan Castle, Denbighshire

Castell Rhuddlan

Daw’r enw ‘Rhuddlan’ o ‘rhudd’ sef yr hen air Cymraeg am ‘coch’ a ‘glan’. Roedd y Normaniaid yn defnyddio’r gair ‘roe’, a oedd yn deillio o’r Ffrangeg ‘le rous’, yn golygu pengoch. Ceir sôn am ‘Roeland’ am y tro cyntaf yn 1086 ond erbyn 1277 roedd yn cael ei adnabod fel Rhuddlan, lleoliad a ddewiswyd gan Edward I ar gyfer castell hynod gadarn.

Nawr mae Rhuddlan yn amddifyn y tref hanesyddol o Rhuddlan gan fod yn sylfaen ar gyfer taith cerdded hyfryd ymysg ein cefn gwlad hyfryd.

Cysylltwch

Castell Rhuddlan, Castle Street, Rhuddlan LL18 5AD

Delweddau