Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

The Translators’ Tearoom

Mae Ystafell De’r Cyfieithwyr ar agor o 10am i 4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae Ystafell De’r Cyfieithwyr yn cynnig cinio ysgafn yn cynnwys brechdanau, cawl a chacennau cartref, yn ogystal â hufen ia a dewis eang o ddiodydd poeth ac oer.

Mae te prynhawn ar gael am £14.50 y pen – rhaid trefnu ymlaen llaw.
Mae te angladd ar gael ar gais – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ac i drefnu.
Cysylltwch â ni: dros e-bost: tearoom neu ffoniwch 01745 584039.

Cysylltwch