Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aerial view of Wepre Country Park in Flint

Parc Gwledig Gwepra

Dewch a’r plant i’r ardal chwarae gorau yn y sir, archwiliwch Brook Gwepra, neu cerddwch trwy weddillion o’r hen Neuadd Gwepra a’i choedwigoedd deniadol i’r gweddillion 12fed ganrif o Gastell Ewloe. Mae gwybodaeth ynghyn a’r parc, digwyddiadau cefn gwlad a hefyd bwyd ar gael o fewn y Canolfan Ymwelwyr. Rydem yn croesawu cerddwyr cŵn cyfrifol.

Cysylltwch

Nghanolfan Ymwelwyr Parc Gwepra, Wepre Drive, Cei Connah, CH5 4HL

Delweddau