Abakhan Fabrics, Hobby & Home

Ffabrigau a chrefftau

Dechreuwyd gan y teulu Abakhan yn y pedwardegau hwyr fel busnes gwehyddu rygiau, ac mae Abakhan bellach wedi masnachu am bron i 60 mlynedd ac rydym yn ymfalchïo mewn cynnig ystod helaeth o ffabrigau, edafedd, crefftau, ac ategolion gwnïo.

Yn ogystal â chyfleuster manwerthu mawr, mae’r safle hwn hefyd yn safle o ddiddordeb hanesyddol lleol sylweddol. Mae’r cwmni wedi cymryd gofal mawr i warchod yr hen adeiladau gwaith gan arwain at gael gwobr gan Dywysog Cymru am adfer adeiladau yn sympathetig.

Mae ein Caffi ar ei newydd wedd bellach yn cynnig seddi dan do ac awyr agored ar gyfer hyd at 150 o bobl. Rydym wedi adfer y Ffrwd Melin Wreiddiol ac mae ardal cwrt hyfryd a gardd wedi’i thirlunio lle gallwch eistedd, ymlacio a mwynhau un o’n diodydd poeth/oer, brechdanau, cawl, cinio rhost, sleisen o gacen gartref neu sgon blasus!

Holywell CH8 9DP Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added