Pafiliwn Jade Jones

Canolfan Hamdden

Canolfan fowlio dan do a chanolfan hamdden aml-bwrpas sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau hamdden yw Pafiliwn Jade Jones yn y Fflint. Mae cyfleusterau’r Ganolfan yn cynnwys;

 • Bowlio Deg 8 lôn
 • Llain fowlio wyrdd, gwastad, 4 lôn
 • Ardal chwarae meddal gyda thema llong môr ladron i blant
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Stiwdios aml-weithgaredd ar gyfer dosbarthiadau dawns a ffitrwydd
 • Pwll nofio 25 medr
 • Pwll dysgu i blant
 • Caffi
 • Bar trwyddedig
 • Hoci Awyr
 • Mynediad i’r anabl
 • Parcio am ddim

Agorodd canolfan fowlio dan do rhanbarthol newydd Pafiliwn Jade Jones ym mis Gorffennaf 2012. Mae wyth lôn bowlio deg wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod ynghyd â chaffi newydd sbon a bar trwyddedig, gan ei wneud yn gyrchfan delfrydol ar gyfer partïon pen-blwydd plant, digwyddiadau adeiladu tîm corfforaethol, a nosweithiau hwyliog allan gyda ffrindiau. Ar y llawr cyntaf, mae yna lawr bowlio lawnt pedair lôn.

 

Dewch i fowlio!

Earl Street
Flint CH6 5ER Wales GB
Cael Cyfeiriadau

Recently Added