Marsh Tracks

Mae ganddynt syniadau mawr yn Marsh Tracks. Cafodd yr arena di-draffig gwych hon ar gyfer chwaraeon beicio ei hagor gan Dave Brailsford, y dyn y tu ôl i lwyddiant beicwyr trac Olympaidd Prydain a Thîm Sky ar y ffordd.
Mae yno drac beicio ffordd cylch caeedig 1.3 cilomedr a thrac rasio BMX o safon genedlaethol gyda’r union giât ddechrau Bensink a ddefnyddiwyd yng Ngemau Olympaidd 2012. Ac mae hyfforddwyr cymwys Beicio Prydain wrth law i’ch dysgu, gwella eich ffitrwydd a hogi eich awch cystadleuol.
Gallwch logi beiciau ffordd neu beiriannau BMX mewn amrywiaeth o feintiau i siwtio rhai pump oed i fyny – yn ogystal â helmedau a phadiau pen-glin a phenelin. Ac os ydych wir eisiau edrych y part, gallwch brynu offer brand o’r siop ddillad ac ategolion.

Recently Added